Magyar Română Slovenský
Materiale interactive
Epoca străveche şi Epoca Antică
cod: CR-3433
preț: 890,0 lei cart
Descriere:

Atlas istoric interactiv, digital, cu ajutorul căruia profesorul poate obține nenumărate tipuri de hărți după preferințe.

În ce constă noutatea hărților interactive?

• Cu ajutorul videoproiectorului și/sau folosind tabla interactivă hărțile pot fi vizualizate pentru întreaga clasă!

• Nu necesită cunoștințe adecvate în domeniul informaticii!

• Hărțile digitale pot fi mutate schimbate ori de câte ori este nevoie în cursul unei ore!

• Legendele hărții pot fi proiectate sau scoase de pe hartă după preferințele profesorului!

• Elementele hărții pot fi activate, dezactivate ori de câte ori este nevoie de acest lucru!

• Variând elementele hărții putem obține nenumărate tipuri de hărți după preferințe!

• Hărțile interactive captează mai mult ca orice material didactic atenția elevilor crescând motivația acestora!

• Îi ajută pe elevi în formarea deprinderii de a citi hărți și a folosi atlasul!

• Hărțile pot fi folosite în predarea frontală, în activități de grup și la evaluarea cunoștințelor!

• Înlocuiește complet hărțile de perete!

• Crește nivelul calitativ de predare a profesorilor!

• Ajută la pregătirea profesorului și a elevilor la ore!
Geografie Interactivă - descarcă versiunea demo GRATUIT
cod: CR-GEIN
preț: 0,0 lei

Descriere:

Atlas geografic interactiv, digital, cu ajutorul căruia profesorul poate obține nenumărate tipuri de hărți după preferințe.

În ce constă noutatea hărților interactive?

• Cu ajutorul videoproiectorului și/sau folosind tabla interactivă hărțile pot fi vizualizate pentru întreaga clasă!

• Nu necesită cunoștințe adecvate în domeniul informaticii!

• Hărțile digitale pot fi mutate schimbate ori de câte ori este nevoie în cursul unei ore!

• Legendele hărții pot fi proiectate sau scoase de pe hartă după preferințele profesorului!

• Elementele hărții pot fi activate, dezactivate ori de câte ori este nevoie de acest lucru!

• Unele fenomene geografice sunt vizualizate cu ajutorul animațiilor!

• Variând elementele hărții putem obține nenumărate tipuri de hărți după preferințe!

• Hărțile interactive captează mai mult ca orice material didactic atenția elevilor crescând motivația acestora!

• Îi ajută pe elevi în formarea deprinderii de a citi hărți și a folosi atlasul!

• Hărțile pot fi folosite în predarea frontală, în activități de grup și la evaluarea cunoștințelor!

• Înlocuiește complet hărțile de perete!

• Crește nivelul calitativ de predare a profesorilor!

• Ajută la pregătirea profesorului și a elevilor la ore!
Geografie Interactivă - România
cod: CR-3400
preț: 750,0 lei cart

Epoca Medievală
cod: CR-3434
preț: 750,0 lei cart
Geografie Interactivă - Europa
cod: CR-3401
preț: 890,0 lei cart

Geografie Interactivă - Continentele în afara Europei
cod: CR-3402
preț: 890,0 lei cart

Epoca Modernă
cod: CR-3435
preț: 750,0 lei cart
Geografie Interactivă - Pământul
cod: CR-3403
preț: 750,0 lei cart

Epoca Contemporană
cod: CR-3436
preț: 890,0 lei cart
Orientarea în spaţiu şi timp
cod: CR-3404
preț: 240,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Locul nostru în univers, orientarea pe globul pământesc şi în natură, pământul şi evoluţia vieţii
Epoca străveche
cod: CR-3437
preț: 240,0 lei cart
Noţiuni cartografice de bază
cod: CR-3405
preț: 240,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Concepte cartografice
Orientul Antic
cod: CR-3438
preț: 240,0 lei cart
Geografia geosferelor
cod: CR-3406
preț: 240,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Litosfera, hidrosfera
Grecia Antică
cod: CR-3439
preț: 350,0 lei cart
Clima pământului
cod: CR-3407
preț: 240,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Zonalitatea geografică, regiunea climatică şi curente marine, atmosfera
Imperiul Roman
cod: CR-3440
preț: 350,0 lei cart
Populaţia
cod: CR-3408
preț: 240,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Statele lumii, demografia lumii, limbile şi religiile lumii
Europa Antică, Dacia Antică
cod: CR-3441
preț: 240,0 lei cart
Asia
cod: CR-3409
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Harta fizico-geografică şi politică a Asiei
Cultura în Epoca Medievală
cod: CR-3442
preț: 240,0 lei cart
Asia de Nord, Centrală şi de Sud-Vest
cod: CR-3410
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Asia de Nord şi Centrală, Asia de Sud-Vest, R.P. Chineză şi Mongolia
Creştinismul şi religiile
cod: CR-3443
preț: 240,0 lei cart
Asia de Est
cod: CR-3411
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Japonia şi Coreea
Economia Europei medievale, Marile descoperiri geografice
cod: CR-3444
preț: 240,0 lei cart
Africa
cod: CR-3412
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Harta fizico-geografică şi politică a Africii
Europa Medievală, România Medievală
cod: CR-3445
preț: 350,0 lei cart
Australia şi Oceania
cod: CR-3413
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Harta fizico-geografică şi politică a Oceaniei
Imperiul Bizantin, Imperiul Otoman
cod: CR-3446
preț: 200,0 lei cart
Regiunile polare
cod: CR-3414
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Regiunea Arctică, regiunea Antarctică
Europa în Epoca Modernă
cod: CR-3447
preț: 350,0 lei cart
America de Nord
cod: CR-3415
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Harta fizico-geografică şi politică a Americii de Nord
Europa în perioada lui Napoleon Bonaparte, Primul Imperiu Francez, Lumea în ajunul Primului Război Mondial
cod: CR-3448
preț: 180,0 lei cart
America de Sud
cod: CR-3416
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Harta fizico-geografică şi politică a Americii de Sud
Revoluţia industrială (secolul XVII-XIX), Economia în Epoca Modernă
cod: CR-3449
preț: 240,0 lei cart
Europa
cod: CR-3417
preț: 240,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Harta fizico-geografică şi politică a Europei
Revoluţia de la 1848-1849, Unirea Principatelor Române şi problema naţională în Europa Centrală şi Balcani
cod: CR-3450
preț: 200,0 lei cart
Uniunea Europeană
cod: CR-3418
preț: 240,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Formarea şi structura Uniunii Europene
Lumile noi
cod: CR-3451
preț: 180,0 lei cart
Europa Nordică
cod: CR-3419
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Peninsula Scandinavă, Finlanda, Norvegia, Suedia, Danemarca
Cultura în Epoca Modernă
cod: CR-3452
preț: 180,0 lei cart
Europa Vestică
cod: CR-3420
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Marea Britanie şi Irlanda, Statele Benelux, Franţa
Primul război mondial
cod: CR-3453
preț: 200,0 lei cart
Europa Sudică
cod: CR-3421
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Peninsula Iberică, Peninsula Italică şi Balcanică
Perioada interbelică
cod: CR-3454
preț: 240,0 lei cart
Europa Centrală
cod: CR-3422
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Statele Europei Centrale şi teritoriile învecinate
Al doilea război mondial
cod: CR-3455
preț: 240,0 lei cart
Europa Estică
cod: CR-3423
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Europa estică şi Turcia
Europa după al doilea război mondial, Obţinerea independenţei statelor prin decolonizare
cod: CR-3456
preț: 240,0 lei cart
State Alpine, state Carpatine
cod: CR-3424
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Munţii Carpați, Munţii Alpi
Conflicte armate după al doilea război mondial
cod: CR-3457
preț: 180,0 lei cart
Proprietăţile fizico-geografice ale României
cod: CR-3425
preț: 180,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Harta fizico-geografică a României
Lumea contemporană, Migraţiile în Europa
cod: CR-3458
preț: 240,0 lei cart
Clima şi hidrografia României
cod: CR-3426
preț: 180,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Regionarea climatică, clima, hidrografia
Idea Europei unite (1957-2010). Formarea Uniunii Europene lumea la începutul Mileniului III, Tipuri de calendare utilizate în istorie
cod: CR-3459
preț: 200,0 lei cart
Solurile şi vegetaţia României
cod: CR-3427
preț: 180,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Solurile, vegetaţia
Populaţia României
pentru clasa 5-12., ediția 2013.
cod: CR-3428
preț: 180,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Populaţia, densitatea populaţiei
Economia României
cod: CR-3429
preț: 180,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Principale resurse naturale de subsol şi industria, agricultura
Administraţia şi circulaţia României
cod: CR-3430
preț: 200,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Harta administrativă, regiuni de dezvoltare, harta principalelor căi de comunicaţie, Bucureşti şi judeţul Ilfov, tipuri de aşezări
Bazinul hidrografic al Dunării
cod: CR-3431
preț: 180,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Munţii Carpaţi şi Bazinul Hidrografic al Dunării, Delta Dunării şi complexul lagunar Razim
Turismul şi probleme ale mediului
cod: CR-3432
preț: 180,0 lei cart
Descriere:
Tematică: Obiective turistice. Arii naturale protejate, probleme ale mediului