Magyar Română Slovenský
Atlase şcolare
Atlas geografic şcolar
cod: CR-3010
dimensiune: 200x280 mm, 56 de pagini
preț: 32,0 lei cart

Descriere:
Atlasul geografic editat și distribuit de Cartographia Studium, este un material școlar destinat învățământului gimnazial și liceal, întocmit pe baza planului de învățământ, beneficiind de acreditarea Ministerul Educației și Cercetării. • Atlasul cuprinde 56 de pagini cu peste 80 de hărți fizice, administrative și climatice ale ariilor geografice ale lumii, prezintă țările și continentele globului. Hărțile sunt realizate într-o calitate de excepție, utilizând legendă și culori convenționale. • Materialul didactic, cuprinde și informații generale legate de domeniile : cosmografiei , hidrografiei , demografiei. geocronologiei , geomorfologiei , resurselor naturale, climei, economiei • Atlasele folosesc același culori și legendă convențională ca și hărțile de perete, făcând posibilă astfel utilizarea didactică optimă a acestora de câtre elevi și profesori.
Atlas istoric şcolar
cod: CR-3022
dimensiune: 200x280 mm, 120 de pagini
preț: 45,0 lei cart

Descriere:
Cu copertă caşerată, rezistent, un material didactic complementar timp de patru ani la orele de istorie în liceu, cu 128 de pagini dedicate celor 190 de hărţi, a unei cronologii din epoca străveche până în zilele noastre precum şi index al denumirilor. Noul Atlas istoric şcolar pentru clasele IX-XII este conceput pentru a oferi liceenilor un suport deosebit pentru învăţarea istoriei străveche, antice, medievale, moderne, precum şi pentru cea contemporană. De asemenea este indicat şi pentru o pregătire adecvată pentru susţinerea examenului de bacalaureat. Acest atlas prezintă: •79 de pagini alocate numai celor 190 de hărţi şi celor peste 150 de reprezentări grafice şi imagini. •Concepţie corespunzătoare programelor şcolare. •O cronologie din epoca străveche până în zilele noastre. •O gamă largă de informaţii cartografice cu privire la istoria românilor şi la cea europeană. •Atlasul vizează principalele aspecte ale civilizaţiei şi culturii europene, marchează elementele de identitate ale civilizaţiei şi culturii create pe teritoriul României. •Hărţile referitoare la dezvoltarea culturii, ştiinţei şi artei cu grafice complementare conferă un suport pentru dobândirea cunoaşterii lexicale. • Formarea Uniunii Europene şi structura Consiliului European. •Index al denumirilor cu aproape 10 000 de denumiri istorice şi geografice, pentru facilitarea folosirii atlasului. •Hărţile din atlas corespund hărţilor murale editate de firma noastră, făcând astfel posibilă utilizarea optimă a atlasului la orele de istorie.
Atlasul literaturii române
cod: CR-3031
dimensiune: 200x280 mm, 46 de pagini
preț: 30,0 lei cart

Descriere:
• Atlasul literaturii române, este singurul material didactic editat şi comercializat în România, care conţine informaţii şi elemente cartografice despre originea, viaţa şi activitatea literară a marilor cărturari români. • Tematica, informaţiile transmise prin intermediul atlasului, sunt realizate în conformitate cu programa şcolară actuală, beneficiind totodată şi de acreditarea emisă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. • Atlasul este destinat elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal, şi cuprinde informaţii cu privire la: •etapele literaturii române, trecând în revistă curentele literare române concomitent cu cele europene; •prezentarea revistelor literare importante şi a itinerarelor literare; •viaţa şi activitatea literară a marilor poeţi şi scriitori români. • Concomitent cu întrebuinţarea principală a produsului ca suport didactic la orele de curs, atlasul se poate utiliza şi ca ghid de informaţii cu ocazia excursiilor de studiu, a vizitelor la case memoriale sau la muzee. • Atlasul literaturii române oferă o metodă alternativă de transmitere a informaţiilor, unică în acest domeniu, atât in privinţa concepţiei, cât şi în cea a execuţiei, fiind un produs editat şi comercializat de firma Cartographia Studium, cu sediul în Cluj-Napoca. Atlasele folosesc aceleaşi culori şi legendă convenţională ca şi hărţile de perete, făcând posibilă astfel utilizarea didactică optimă a acestora de către elevi şi profesori.
Atlas geografic şcolar pentru clasele V-VIII
cod: CR-3012
dimensiune: 200x280 mm, 104 de pagini
preț: 38,0 lei cart

Descriere:
Material didactic complementar timp de patru ani la orele de geografie, cu 104 pagini şi peste 130 de hărţi. Vă oferim noul Atlas geografic şcolar editat special pentru elevii claselor V-VIII. Atlasul oferă un suport deosebit din punct de vedere calitativ şi de conţinut, atât la orele de geografie, cât şi pentru studiul individual al elevilor, prezentând caracteristici de excepţie: • 104 de pagini, cu peste 130 de hărţi şi peste 30 de reprezentări grafice şi imagini. •Concepţie corespunzătoare programelor şcolare. •Realizare grafică inovatoare, prin evidenţierea diferitelor capitole, pentru găsirea mai uşoară a hărţilor căutate. •O serie bogată de hărţi tematice de geografia României. •Harta Uniunii Europene, cu ilustraţii. •Hărţi tematice ale fiecărui continent şi ale Pământului. •Hărţi referitoare la protecţia mediului în România, Europa, Asia şi în lume. •Index al numelor geografice, pentru facilitarea folosirii atlasului. • Informaţii auxiliare pentru dezvoltarea culturii generale. •Hărţile din atlas corespund hărţilor murale editate de firma noastră, făcând astfel posibilă utilizarea optimă a atlasului la orele de geografie.
Történelmi atlasz - Atlas istoric școlar
cod: CR-3021
dimensiune: 210x297 mm, 64 de pagini
preț: 32,0 lei cart

Descriere:
Atlasul istoric școlar este conceput pentru a oferi un suport deosebitpentru învățarea istoriei străveche, antice, medievale, moderne,precum și pentru cea contemporană.Acest atlas prezintă:• 64 de pagini alocate numai celor 180 de hărți cu o concepțiecorespunzătoare programelor școlare.• Atlasul vizează principalele aspecte ale civilizației și culturiieuropene, marchează elementele de identitate ale civilizației șiculturii create pe teritoriul României.• Hărțile referitoare la dezvoltarea culturii, științei și artei, conferă unsuport pentru dobândirea cunoașterii lexicale.• Atlasul conține de asemenea arborele genealogic al domnitorilordin Moldova, Țara Românească și Ardeal.• Hărțile din atlas corespund hărților murale editate de firma noastră,făcând astfel posibilă utilizarea optimă a atlasului la orele de istorie.
Irodalmi atlasz - Atlas literar
cod: CR3032
dimensiune: 210 x 297 mm, 72 de pagini
preț: 30,0 lei cart
Descriere:
• Atlasul literar, este singurul material didactic editat și comercializat în România, care conține informații și elemente cartografice despre originea, viața și activitatea literară a marilor cărturari din literatura maghiară și din literatura universală. • Tematica, informațiile transmise prin intermediul atlasului, sunt realizate în conformitate cu programa școlară actuală. • Atlasul literaturii maghiare oferă o metodă alternativă de transmitere a informațiilor, unică în acest domeniu, atât in privința concepției, cât și în cea a execuției. • Atlasul are 72 de pagini, cu peste 120 de hărți și peste 500 de reprezentări grafice și imagini, precum și cele mai importante texte studiate. • Marile curente literare din literatura universală și literatura maghiară începând din antichitate până în lumea contemporană.
Atlas geografic şcolar pentru clasele IX-XII
cod: CR-3013
dimensiune: 200x280 mm, 144 de pagini
preț: 45,0 lei cart

Descriere:
Cu copertă caşerată, rezistent, un material didactic complementar timp de patru ani la orele de geografie în liceu, cu 144 pagini şi peste 220 de hărţi. Noul Atlas geografic şcolar pentru clasele IX-XII este conceput pentru a oferi liceenilor baza cartografică pentru învăţarea geografiei la ore şi acasă, dar şi pentru o pregătire adecvată pentru susţinerea examenului de bacalaureat. Acest atlas prezintă: •144 de pagini, cu peste 220 de hărţi şi peste 50 de reprezentări grafice şi imagini. •Concepţie corespunzătoare programelor şcolare. •Aproape o treime a atlasului conţine hărţi referitoare la geografia României, pentru a sprijini pregătirea pentru bacalaureat. •Hărţi tematice ale Uniunii Europene. •Hărţi mai detaliate ale ţărilor vecine României. •Hărţi ale principalelor lanţuri muntoase europene (Alpii şi Carpaţii), ale Bazinului hidrografic şi Deltei Dunării şi a Mării Negre. •Hărţi referitoare la protecţia mediului în România, Europa, Asia şi în lume. •Hărţi ale principalelor aglomeraţii urbane ale lumii. •Index al numelor geografice, pentru facilitarea folosirii atlasului. •Hărţile din atlas corespund hărţilor murale editate de firma noastră, făcând astfel posibilă utilizarea optimă a atlasului la orele de geografie.
Földrajzi atlasz - Atlas geografic şcolar
cod: CR-3011
dimensiune: 200x280 mm, 56 de pagini
preț: 32,0 lei cart

Descriere:
Atlasul geografic editat și distribuit de Cartographia Studium, este un material școlar destinat învățământului gimnazial și liceal, întocmit pe baza planului de învățământ. • Atlasul cuprinde 56 de pagini cu peste 80 de hărți fizice, administrativeși climatice ale ariilor geografice ale lumii, prezintă țările și continentele globului. Hărțile sunt realizate într-o calitate de excepție, utilizând legendă și culori convenționale. • Materialul didactic, cuprinde și informații generale legate de domeniile : cosmografiei , hidrografiei , demografiei. geocronologiei , geomorfologiei , resurselor naturale, climei, economiei • Atlasele folosesc același culori și legendă convențională ca și hărțile de perete, făcând posibilă astfel utilizarea didactică optimă a acestora de câtre elevi și profesori.