Magyar Română Slovenský
Editura Cartographia TK.
TérKéptelen(?) Trianon
ediția 1. (2020-04-01)
autor: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
cod: CR-0071(RO)
dimensiune: A4, 80 de pagini
preț: 79,0 lei cart
Descriere:
A trianoni békeszerződés idestova 100 éve okoz traumát generációk sorának. Még azok is fájó szívvel veszik tudomásul, akik elfogadják, mint megváltoztathatatlant. Akik képtelenek beletörődni, azok abban reménykednek, hogy valami csoda folytán revízió alá lehet venni, pedig...
Középiskolai történelmi atlasz
pentru clasa 9-12., ediția 1. (2013-03-31)
autor: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
cod: CR-0082(RO)
dimensiune: A4, 184 de pagini
preț: 49,0 lei cart
Descriere:
A tankönyvfüggetlen atlasz megfelel a kerettanterv elvárásainak, de tartalmában meghaladja annak követelményeit. Az atlasz nem csak a térképes feladatok megoldásában segít, így gyakorlott használata biztosítja az érettségi vizsga jó eredményét. Három (egyetemes történelem, magyar történelem és művelődéstörténet) jól elkülönülő részének adatokban gazdag térképei a részeken belül kronologikus sorrendben tárgyalják történelmet az őskortól napjainkig. A Föld fontosabb területeinek több ezer eseményét párhuzamba állító kronológiája segít a tér- és időbeli eligazodásban. Névmutatója több mint 10 000 földrajzi, történelmi és népnevet tartalmaz.
Középiskolai földrajzi atlasz
pentru clasa 9-12.., ediția 1. (2020-04-01)
autor: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
cod: CR-0033(RO)
dimensiune: A4, 160 de pagini
preț: 49,0 lei cart
Descriere:
A kiadvány előrendelhető, nyomdai előkészítés alatt.
Atlasz a magyarországi német nemzetiségi és kéttannyelvű iskolák számára
pentru clasa 9-12., ediția 1. (2015-03-31)
autor: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
cod: CR-0090(RO)
dimensiune: A4, 168 de pagini
preț: 77,0 lei cart
Descriere:
A magyarországi német nemzetiségű tanulók számára készült kombinált (földrajz, történelem, irodalom, népismeret) atlasz fő célja, hogy a diákok a magyar kerettantervnek megfelelő német nyelvű tankönyvek mellé kapjanak egy eddig teljesen hiányzó, szintén a magyar kerettanterv követelményeihez készült német nyelvű iskolai atlaszt. Az atlasz felöleli mindazon témaköröket, amelyekhez magyar nyelven létezik iskolai atlasz, valamint még kiegészült egy kifejezetten a német tanulóknak szóló, a német hon- és népismereti kerettantervhez igazodó népismereti fejezettel. A kiadvány alkalmas a német két tanítási nyelvű iskolai oktatásra is.
Atlasz az angol-magyar kéttannyelvű iskolák számára
pentru clasa 5-12., (2019-09-01)
autor: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
cod: CR-0092(RO)
preț: 77,0 lei cart
Descriere:
Ez a kiadvány azért született, hogy az angol két tanítási nyelvű iskolák diákjai ne legyenek hátrányos helyzetben a magyar nyelven tanuló társaikhoz képest, a magyar tantervek követelményeihez igazodó angol nyelvű iskolai atlasz ezzel is segítse általános és középiskolai tanulmányaikat és az érettségi vizsgára való felkészülést. A hiánypótló, angol nyelvű térképekből szerkesztett, „minden egyben” segédeszköz, tartalma jórészt megegyezik a magyar nyelvű iskolai atlaszokkal, ám szerkezete újszerű, és kiegészül néhány új témával és a kifejezetten a két tanítási nyelvű tanulóknak szóló angolszász kultúra fejezettel. This publication was born to create equal opportunities for students of English-Hungarian bilingual schools with those who study in Hungarian and to help their primary and secondary education as well as their school leaving exams. This school atlas in English is based on the Hungarian national curriculum and is all in one resource that has long been missed from the bilingual education in Hungary. It is made up of maps in English and its content is almost identical to the Hungarian school atlases but as a new and special feature new topics have been added like the section on Anglo-Saxon culture designed exclusively for bilingual schools.
Földrajzi atlasz az 5-10. évfolyam számára
pentru clasa 5-10., ediția 4. (2020-02-15)
autor: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
cod: CR-0022(RO)
dimensiune: A4, 104 de pagini
preț: 37,0 lei cart
Descriere:
A megújult atlasz a korábbi atlasz hagyományait és értékeit megtartva kisebb újításokon és metodikailag fontos korrekciókon esett át. A módosítások elsősorban arra irányultak, hogy elősegítsék a Nemzeti alaptanterv módosítását követő új szemléleti és kompetencia-elvárások teljesíthetőségét. Az atlasz egész koncepciója a korosztály földrajzi-környezeti oktatásának és képzésének, fejlesztésének igényeit igyekszik kielégíteni a hagyományos módon, de újszerű, szemléletformáló elemekkel.
Képes történelmi atlasz
pentru clasa 5-8., ediția 1. (2013-03-31)
autor: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
cod: CR-0042/H(RO)
dimensiune: A4, 64 de pagini
preț: 28,0 lei cart
Descriere:
Az kerettantervnek megfelelő, 64 oldalasra bővített, tankönyvfüggetlen atlasz változatos lehetőségeket nyújt a 10-14 éves tanulók foglalkoztatásához. Ehhez ad ötleteket az atlasz bevezető oldala. Több száz művészi grafikája és a térképek tartalma jól igazodik a korosztályi sajátosságokhoz. A térképhasználat elsajátításán túl fejleszti a tér- és időbeli tájékozódás képességét, a logikus és absztrakt gondolkodás kialakulását, valamint az esztétikai érzéket. A történelmi események bemutatása mellett támogatja az életmódtörténet tanítását is.
Történelmi atlasz
pentru clasa 5-12., ediția 1. (2013-03-31)
autor: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
cod: CR-0062(RO)
dimensiune: A4, 48 de pagini
preț: 25,0 lei cart
Descriere:
A tankönyvfüggetlen kiadvány megfelel az új kerettantervnek. Terjedeleménél, tartalmánál fogva jól használható több iskolatípusban is. Térképei kronologikus sorrendben követik a történelem eseményeit. A térképeket diagramok, grafikák, társadalomszerkezeti ábrák egészítik ki. A jelentősebb korszakoknál időszalagok segítik az időben való tájékozódást.
Első atlaszom
pentru clasa 3-6., ediția 1. (2013-10-31)
autor: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
cod: CR-0102/H(RO)
dimensiune: A4, 48 de pagini
preț: 28,0 lei cart
Descriere:
Az új kerettantervben több olyan fejlesztési követelmény jelent meg, amelyek nélkülözhetetlenné teszik az atlasz használatát. A tananyagban bekövetkezett hangsúlyváltozások, valamint a környezet- és természetismeret témakörökön túl a hon- és népismerettel kapcsolatos tartalmak megjelenése jellemzi az új kiadványt.
Irodalmi atlasz
pentru clasa 5-8., ediția 1.
autor: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
cod: CR-0142(RO)
dimensiune: A/4, 56 de pagini
caracteristici: írkafűzött, fóliázott
preț: 29,0 lei cart
Descriere:
A szerző- és műközpontú kiadvány komoly lehetőségeket kínál a tanulók foglalkoztatásához, kiegészítő segédanyagként a vizualitással teszi hatékonyabbá az értő olvasóvá nevelést. Oldalain térképek, képek, grafikák és idézetek szerves egysége nyújt átfogó képet a tananyag által tárgyalt legfontosabb korszakokról, szerzőkről, művekről. A szerzői életutak mellett jelentős segítség lehet a kötelező olvasmányok, lírai és prózai művek (pl. János vitéz, Az alföld, Rege a csodaszarvasról, A Pál utcai fiúk, Toldi, Egri csillagok, Himnusz, A kőszívű ember fiai, Szent Péter esernyője, Légy jó mindhalálig, Ábel a rengetegben) feldolgozásakor is. Az olvasmányok térképes bemutatása támogatja a művek tartalmának megértését és értelmezését. A diákok irodalmi látókörét, tájékozottságát szélesítve új oldalak (pl. Mese, monda, ballada; A dráma és a színjátszás kialakulása; Gyermek- és ifjúsági irodalom egykor és ma; Szórakoztató irodalom egykor és ma; Rejtő Jenő munkássága; Szülőföld és irodalom) adnak kitekintést az irodalom területeire, a mesétől a drámán át a szórakoztató irodalomig.
Irodalmi atlasz a középiskolások számára
pentru clasa 9-12., ediția 1. (2017-05-01)
autor: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
cod: CR-0152(RO)
dimensiune: A/4, 72 de pagini
caracteristici: írkafűzött, fóliázott
preț: 32,0 lei cart
Descriere:
A magyar és a világirodalmat két elkülönülő részben bemutató atlasz jól áttekinthetően tartalmazza a nagyobb stílustörténeti korokat a szépirodalom kezdeteitől, a korok meghatározó stílusirányzatain és a modernségen keresztül egészen a XXI. század irodalmáig. Az irodalomtörténet korszakainak bemutatásán túl a kiadvány hangsúlyt fektet az egyes művekre is, így megtalálható benne számos kötelező olvasmány térképes, elemző, szövegértelmezést segítő feldolgozása. (Pl. Antigoné, Rómeó és Júlia, Tartuffe, Candide, Anyegin, Goriot-apó, Kurázsi mama, Mario és a varázsló, Himnusz, Bánk bán, Csongor és Tünde, Az apostol, Toldi estéje, Az arany ember, Az ember tragédiája, Az a fekete folt, Beszterce ostroma, Jónás könyve, Édes Anna, Barbárok, Tóték, Iskola a határon) Új elem az atlaszban a szórakoztató irodalom áttekintése, valamint a korábbi film világa rész bővítése. A kiadvány lehetőséget kínál a tanulók foglalkoztatásához. A szövegek „szövegtérképes” feldolgozása segítséget jelent a megértésben és értelmezésében, kiegészítő segédanyagként a vizualitással teszi hatékonyabbá az értő olvasóvá nevelést. Az atlasz komoly segítség az érettségire történő felkészülésnél.