Magyar Română Slovenský
Digital
Geometrie plană
cod: CR-3357
preț: 400,0 lei cart
Caiete de lucru - Scriere
ediția 2014.
cod: MS-6111
Limbi disponibile:
preț: 13,0 lei cart

Descriere:
Caietele de lucru Difer sunt un ajutor de nădejde pentru dezvoltarea abilităților de gândire și motricitate fină, atât de necesare pentru activitatea școlară. Coordonarea de mișcare-scriere este o condiție necesară pentru învățarea scrierii cu succes. Dezvoltarea motricității fine ajută copii la rezolvarea adecvată a sarcinilor necesare la școală. Caligrafia, orientarea între liniile caietului de scris nu se pot realiza fără o coordonare adecvată între ochi și mână, însă aceste exerciții ale caietului de Scriere au scopul de a ajuta copii să-și dezvolte aceste abilități.
Pachet atlase: gimnaziu
cod: CR-30P1
preț: 100,0 lei cart
Descriere:
Atlas geografic școlar (pt. cls. V – VIII); Atlas istoric școlar; Atlasul literaturii române
România
pentru clasa 4-12., ediția 2013.
cod: CR-3353
preț: 400,0 lei cart

Epoca străveche şi Epoca Antică
cod: CR-3433
preț: 890,0 lei cart
Descriere:

Atlas istoric interactiv, digital, cu ajutorul căruia profesorul poate obține nenumărate tipuri de hărți după preferințe.

În ce constă noutatea hărților interactive?

• Cu ajutorul videoproiectorului și/sau folosind tabla interactivă hărțile pot fi vizualizate pentru întreaga clasă!

• Nu necesită cunoștințe adecvate în domeniul informaticii!

• Hărțile digitale pot fi mutate schimbate ori de câte ori este nevoie în cursul unei ore!

• Legendele hărții pot fi proiectate sau scoase de pe hartă după preferințele profesorului!

• Elementele hărții pot fi activate, dezactivate ori de câte ori este nevoie de acest lucru!

• Variând elementele hărții putem obține nenumărate tipuri de hărți după preferințe!

• Hărțile interactive captează mai mult ca orice material didactic atenția elevilor crescând motivația acestora!

• Îi ajută pe elevi în formarea deprinderii de a citi hărți și a folosi atlasul!

• Hărțile pot fi folosite în predarea frontală, în activități de grup și la evaluarea cunoștințelor!

• Înlocuiește complet hărțile de perete!

• Crește nivelul calitativ de predare a profesorilor!

• Ajută la pregătirea profesorului și a elevilor la ore!
Pachet atlase: liceu
cod: CR-30P2
preț: 105,0 lei cart
Descriere:
Atlas geografic școlar (pt. cls. IX – XII); Atlas istoric școlar; Atlasul literaturii române
Europa
pentru clasa 5-12., ediția 2013.
cod: CR-3354
preț: 400,0 lei cart

Geometrie sferică
cod: CR-3358
preț: 400,0 lei cart
Geografie Interactivă - România
cod: CR-3400
preț: 750,0 lei cart

Epoca Medievală
cod: CR-3434
preț: 750,0 lei cart
Caiete de lucru - Calcul
ediția 2014.
cod: MS-6112
Limbi disponibile:
preț: 13,0 lei cart

Descriere:
Caietele de lucru Difer sunt un ajutor de nădejde pentru dezvoltarea abilităților de gândire și motricitate fină, atât de necesare pentru activitatea școlară. Coordonarea de mișcare-scriere este o condiție necesară pentru învățarea scrierii cu succes. Dezvoltarea motricității fine ajută copii la rezolvarea adecvată a sarcinilor necesare la școală. Învățarea aritmeticii de bază este una dintre cele mai importante sarcini ale copiilor din grădiniță și a școlarilor din școala elementară. Acest lucru va permite ulterior învățarea cu succes a operațiunilor de bază a matematicii. Exercițiile din caietul de lucru Calcul au fost elaborate astfel încât să ajute la dezvoltarea abilităților de a calcula, de a asigura un fundament adecvat pentru învățarea calculelor prin învățare manipulativă.
Pachet atlase în lb. maghiară
cod: CR-30P3
preț: 85,0 lei cart
Descriere:
Földrajzi atlasz (bilingv ro-hu); Történelmi atlasz; Irodalmi atlasz
Pachet caiete de lucru
cod: CR-30P6
preț: 30,0 lei cart
Descriere:
Caiet de lucru: Scriere; Caiet de lucru: Calcul; Caiet de lucru: Orientare
Continente în afara Europei
pentru clasa 5-12., ediția 2013.
cod: CR-3355
preț: 400,0 lei cart

Geografie Interactivă - Europa
cod: CR-3401
preț: 890,0 lei cart

Geografie Interactivă - Continentele în afara Europei
cod: CR-3402
preț: 890,0 lei cart

Epoca Modernă
cod: CR-3435
preț: 750,0 lei cart
Caiete de lucru - Orientare
ediția 2014.
cod: MS-6113
Limbi disponibile:
preț: 13,0 lei cart

Descriere:
Caietele de lucru Difer sunt un ajutor de nădejde pentru dezvoltarea abilităților de gândire și motricitate fină, atât de necesare pentru activitatea școlară. Coordonarea de mișcare-scriere este o condiție necesară pentru învățarea scrierii cu succes. Dezvoltarea motricității fine ajută copii la rezolvarea adecvată a sarcinilor necesare la școală. Vocabularul relațional cuprinde cuvintele care exprimă relațiile în timp și în spațiu, precum și corelațiile între evenimente. Învățarea orientării, recunoașterea rapidă a legăturilor face posibilă o înțelegere mai adecvată a textului. Prin dezvoltarea înțelegerii textului, cu un vocabular mai bogat se înmulțește experiența elevilor după discuții. Caietul de lucru Orientare ajută elevii la orientare în timp și spațiu, precum și la cunoașterea relațiilor dintre evenimente.
Pământul
pentru clasa 5-12.,
cod: CR-3356
preț: 400,0 lei cart

Geografie Interactivă - Pământul
cod: CR-3403
preț: 750,0 lei cart

Epoca Contemporană
cod: CR-3436
preț: 890,0 lei cart
Imagini magice - Adunare/Scădere
ediția 2014.
cod: MS-6103
Limbi disponibile:
preț: 13,0 lei cart

Descriere:
Caietul de lucru oferă o formă deosebit de agreabilă pentru exersarea adunării și scăderii printre primele o sută de numere naturale, motivându-I pe elevi să rezolve exercițiile. Exersarea operațiilor de adunare și scădere este un motiv de bucurie pentu copii, deoarece în urma rezolvării sarcinilor ei vor obține imagini interesante. Repetarea exercițiilor nu va duce la monotonie, deoarece fiecare dintre ele va însemna o nouă provocare. Caietul de lucru își propune formarea și dezvoltarea unor aptitudini caracteriale, cum ar fi perseverență, consecvență și punctualitate. Exercițiile devin mai grele în mod treptat. Pe primele pagini ale caietului de lucru se lucrează doar cu primele zece numere naturale și se continuă până la o sută de numere naturale. După aceste exerciții urmează problemele mai complexe cu trei componente, apoi exercițiile cu paranteze încheiând complexitatea caietului de lucru. Caietul de lucru contribuie la dezvoltarea deprinderilor și capacităților de autoevaluare. Imaginile magice obținute, reprezentând rezultatele exercițiilor, se pot verifica prin comparare cu imaginile de la finalul caietului.Caietul de lucru se poate utiliza în cadrul activităților de exersare și consolidare.
Imagini magice - Înmulţire
ediția 2014.
cod: MS-6101
Limbi disponibile:
preț: 13,0 lei cart

Descriere:
Caietul de lucru oferă o formă deosebit de agreabilă pentru exersarea înmulțirii, motivându-I pe elevi să rezolve exercițiile. Exersarea operațiilor de înmulțire este un motiv de bucurie pentru copii, deoarece în urma rezolvării sarcinilor ei vor obține imagini interesante. Repetarea exercițiilor nu va duce la monotonie, deoarece fiecare dintre ele va însemna o nouă provocare. Caietul de lucru își propune formarea și dezvoltarea unor aptitudini caracteriale, cum ar fi perseverență, consecvență și punctualitate. Exercițiile dezvoltă deprinderile și capacitățile din mai multe perspective. Se urmărește totodată formarea și dezvoltarea limbajului specific matematic al elevilor. Pentru colorarea pătrățelelor corespunzătoare sunt necesare deprinderi de orientare și, în același timp, se poate pregăti cunoașterea de către elevi a sistemului de coordinate la nivel elementar. Nu în ultimul rând caietul de lucru contribuie la dezvoltarea deprinderilor și capacităților de autoevaluare. Imaginile magice obținute, reprezentând rezultatele exercițiilor, se pot verifica prin comparare cu imaginile de la finalul caietului. Caietul de lucru se poate utiliza după învățarea tablei înmulțirii în cadrul activităților de exersare și consolidare.
Imagini magice - Împărţire
ediția 2014.
cod: MS-6102
Limbi disponibile:
preț: 13,0 lei cart

Descriere:
Caietul de lucru oferă o formă deosebit de agreabilă pentru exersarea împărțirii, motivându-I pe elevi să rezolve exercițiile. Exersarea operațiilor de împărțire este un motiv de bucurie pentru copii, deoarece în urma rezolvării sarcinilor ei vor obține imagini interesante. Repetarea exercițiilor nu va duce la monotonie, deoarece fiecare dintre ele va însemna o nouă provocare. Caietul de lucru își propune formarea și dezvoltarea unor aptitudini caracteriale, cum ar fi perseverență, consecvență și punctualitate. Exercițiile dezvoltă deprinderile și capacitățile din mai multe perspective. Se urmărește totodată formarea și dezvoltarea limbajului specific matematic al elevilor. Pentru colorarea pătrățelelor corespunzătoare sunt necesare deprinderi de orientare și, în același timp, se poate pregăti cunoașterea de către elevi a sistemului de coordinate la nivel elementar. Nu în ultimul rând caietul de lucru contribuie la dezvoltarea deprinderilor și capacităților de autoevaluare. Imaginile magice obținute, reprezentând rezultatele exercițiilor, se pot verifica prin comparare cu imaginile de la finalul caietului. Caietul de lucru se poate utiliza după învățarea tablei împărțirii în cadrul activităților de exersare și consolidare.
Pachet imagini magice
cod: CR-30P5
preț: 30,0 lei cart
Descriere:
Imagini magice: Adunare, scădere; Imagini magice: Înmulțire; Imagini magice: Împărțire